NGIR

Henterute for farleg avfall

malingsspann innhald-1565644 Ordninga er til for dei som bur langt frå NGIR sine gjenvinningsstasjonar.

.

I Modalen og på Fedje vert det sett opp mellombelse avfallsmottak i staden for vårrydderuter. Der kan ein og levera farleg avfall. Henterute for farleg avfall går difor ut i Modalen og på Fedje.


Døme på farleg avfall:

Måling, lim, lakk, olje, sprayboksar, reingjeringsmiddel, syrer, basar, alle typar batteri, plantevernmiddel, lyspærer, lysstoffrøyr, spillolje på tett småemballasje opp til 25 l kanner. 

Dette kan ikkje leverast:

  • Medisin – skal leverast til apotek
  • Fyrverkeri og pyroteknisk utstyr, sprengstoff og ammunisjon - kontakt politiet
  • Smitteavfall
  • Isolerglas, eternitt, trykkimpregnert trevyrke (Eiga rute hausten 2015. Datoar er ikkje fastsett.)


For denne ruta gjeld:

  • Personleg oppmøte.
  • Bruk tett emballasje (helst originalemballasje).
  • Tydeleg merking med opplysningar om innhald.
  • Bland aldri ulike stoff. Levér slantane i kvar si flaske.
  • All tomemballasje som har innehalde farleg avfall er restavfall. Tomme 200 liters spuns-/spennlokkfat skal leverast som metall på vårrydderute.

Ordninga er for private hushald, ikkje næringskundar. Henterutene er for dei som bur langt i frå gjenvinningsstasjonane våre.

Vis ansvar; ikkje kast farleg avfall i naturen.


Henterute for farleg avfall 2015

 

Gulen ”øyane” Torsdag 7. mai
15.30-16.30 
17.00-17.30 
17.45-18.00
Byrknes (v/butikken)
Mjømna (kaia)
Ånneland (krysset)
   
Masfjorden Søre/Lindås Aust Onsdag 13. mai
15.00-16.00 
16.30-17.00
Masfjordnes (ferjekaia)
Nordkvingo (v/ brua) 
18.00-18.30 
18.45-19.15
Veland (kryss mot Hosøy)
Rød v/veteranbilgarasjen
   
Gulen Ytre Torsdag 21. mai
13.30-14-30 
14.30-15.00 
15.20-15.45 
16.30-17.00 
17.30-18.00
18.30-19.00
19.15-19.30 
Eivindvik (v/kommunehuset)
Eivindvik (hurtigbåtkaia)
Dingja
Rutledal (ferjekaia)
Nordgulen (i krysset)
Dalsøyra (v/kraftlaget)
Steine (v/postterminal)
   
Solund  Onsdag 27. mai
10.40-11.05 
11.20-11.45 
13.00-13.30 
13.45-14.00 
14.15-14.35 
15.30-16.45 
Hersvikbygda (kaia)
Sulefisk (kaia)
Kolgrov
N. Hjønnevåg
Ytrøygrend (v/butikken)
Hardbakke
   
Gulen Indre-Masfjorden Nord  Fredag 29. mai
11.30-12.30 
13.30-14.00 
14.30-15.30 
16.00-16.30 
Brekke (ferjekaia)
Oppedal (ferjekaia)
Haugsvær (v/butikken)
Hosteland (v/bensinstasjonen)