NGIR

Henterute for farleg avfall

malingsspann innhald-1565644 I år startar henting av farleg avfall i Gulen torsdag 28. april. Ordninga er til for hushald og hytter, og du må møta personleg for å levera avfall.

Vis ansvar; ikkje kast farleg avfall i naturen.

Henterute for farleg avfall 2016

Gulen ”øyane” Torsdag 28. april
15.30-16.30 
17.00-17.30 
17.45-18.00
Byrknes (ved butikken)
Mjømna (kaia)
Ånneland (krysset mot Ånnelandsjøen)
   
Masfjorden sør/Lindås aust Onsdag 4. mai
15.00-16.00 
16.30-17.00
Masfjordnes (ferjekaia)
Nordkvingo (ved brua) 
18.00-18.30 
18.45-19.15
Veland (kryss mot Hosøy)
Rødland (ved veteranbilgarasjen)
   
Gulen Ytre Torsdag 12. mai
10.30-11.30 
11.30-12.00 
13.20-13.45 
14.30-15.00 
15.30-16.00
16.30-16.50
17.05-17.20 
Eivindvik (ved kommunehuset)
Eivindvik (hurtigbåtkaia)
Dingja (gamlebutikken)
Rutledal (ferjekaia)
Nordgulen (i krysset)
Dalsøyra (ved kraftlaget)
Steine (ved postterminal)
   
Solund  Torsdag 19. mai
10.40-11.05 
11.00-11.30
13.00-13.30 
13.45-14.00 
14.15-14.35 
15.30-16.45 
Hersvikbygda (kaia)
Eide v/Sulefisk (kaia)
Kolgrov
Nordre Hjønnevåg
Ytrøygrend (gamlebutikken)
Hardbakke (ved butikksenteret)
   
Gulen Indre-Masfjorden nord  Tysdag 31. mai
11.30-12.30 
13.30-14.00 
14.30-15.30 
12.00-13.00 
Brekke (ferjekaia)
Oppedal (ferjekaia)
Haugsvær (ved butikken)
Hosteland (ved bensinstasjonen)      

I Modalen og på Fedje vert det sett opp mellombelse avfallsmottak i staden for vårrydderuter der ein kan levera farleg avfall.

Døme på farleg avfall:

Måling, lim, lakk, olje, sprayboksar, reingjeringsmiddel, syrer, basar, alle typar batteri, plantevernmiddel, lyspærer, lysstoffrøyr, spillolje på tett småemballasje opp til 25 l kanner. NB! All tomemballasje som har innehalde farleg avfall er restavfall. Tomme 200 liters spuns-/spennlokkfat skal leverast som metall på vårrydderute.

Dette kan ikkje leverast:

  • Medisin – skal leverast til apotek
  • Fyrverkeri og pyroteknisk utstyr, sprengstoff og ammunisjon - kontakt politiet
  • Smitteavfall
  • Isolerglas, eternitt, trykkimpregnert trevyrke (Sjå eiga rute her.)


For denne ruta gjeld:

  • Personleg oppmøte.
  • Bruk tett emballasje (helst originalemballasje).
  • Tydeleg merking med opplysningar om innhald.
  • Bland aldri ulike stoff. Levér slantane i kvar si flaske.