NGIR

Henterute for farleg avfall

Ordninga er til for dei som bur langt frå NGIR sine gjenvinningsstasjonar.

I Modalen og på Fedje vert det sett opp mellombelse avfallsmottak i staden for vårrydderuter.
Der kan ein og levera farleg avfall. Henterute for farleg avfall går difor ut i Modalen og på Fedje.


Døme på farleg avfall:

Måling, lim, lakk, olje, sprayboksar, reingjeringsmiddel, syrer, basar, alle typar batteri, plantevernmiddel,
lyspærer, lysstoffrøyr, spillolje på tett småemballasje opp til 25 l kanner. NB! All tomemballasje som har
innehalde farleg avfall skal leverast som farleg avfall.

Dette kan ikkje leverast:

  • Medisinar – skal leverast til apotek
  • Fyrverkeri og pyroteknisk utstyr, sprengstoff og ammunisjon - kontakt politiet
  • Isolerglas, eternitt, trykkimpregnert trevyrke (eiga ordning haust 2014)


For denne ruta gjeld:

  • Personleg oppmøte.
  • Bruk tett emballasje (helst originalemballasje).
  • Tydeleg merking med opplysningar om innhald.
  • Bland aldri ulike stoff. Levér slantane i kvar si flaske.

Ordninga er for private hushald, ikkje næringskundar.
Henterutene er for dei som bur langt i frå gjenvinningsstasjonane våre.

Vis ansvar; ikkje kast farleg avfall i naturen.


Henterute for farleg avfall 2014.

malingsspann innhald-1565644

Gulen ”øyane” Torsdag 8. mai
15.30-16.30 
17.00-17.30 
17.45-18.00
Byrknes (butikken)
Mjømna (kaia)
Ånneland (krysset)
Masfjorden Søre/Lindås Onsdag 14. mai
15.00-16.00 
16.30-17.00
Masfjordnes (ferjekaia)
Nordkvingo (ved brua) 
18.00-18.30 
18.45-19.15
Veland (kryss mot Hosøy)
Rød v/veteranbilgarasjen
Gulen Ytre Torsdag 22. mai
13.30-14-30 
14.30-15.00 
15.20-15.45 
16.30-17.00 
17.30-18.00
18.30-19.00
19.15-19.30 
Eivindvik (v/kommunehuset)
Eivindvik (hurtigbåtkaia)
Dingja
Rutledal (ferjekaia)
Nordgulen (i krysset)
Dalsøyra (kraftlaget)
Steine (v/postterminal)
Solund  Tysdag 27. mai
10.40-11.05 
11.20-11.45 
13.00-13.30 
13.45-14.00 
14.15-14.35 
15.30-16.45 
Hersvikbygda (kaia
Eide (busstoppet)
Kolgrov
N. Hjønnevåg
Ytrøygrend (butikken)
Hardbakke
Gulen Indre-Masfjorden Nord  Laurdag 31. mai
11.30-12.30 
13.30-14.00 
14.30-15.30 
16.00-16.30 
Brekke (ferjekaia)
Oppedal (ferjekaia)
Haugsvær (butikken)
Hosteland (v/bensinstasjonen)