NGIR

Manger gjenvinningsstasjon

Opningstider

 Solendmyra 
Tysdag: 13.00-19.00
  
Laurdag: 09.00-15.00

Hushalds- og hyttekundar kan nytta gjenvinningsstasjonane til å levera avfall som glas- og metallemballasje, metall, trevirke (både reint og trykkimpregnert), klede (UFF-konteinar), isolerglas, møblar, hageavfall og elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Grovavfall (større gjenstandar som ikkje går i dunkane) kan kan og leverast. Dette gjeld og på vår- og haustryddinga for dei som har lang veg til næraste stasjon. I tillegg har kvar gjenvinningsstasjon mottak av farleg avfall.

Bilvrak og bildekk kan berre leverast i Kjevikdalen. Les meir om levering av bilvrak her. Forhandlarar av dekk er og pliktige til å ta i mot bildekk.

Har du brukbare ting som du vil kvitta deg med, kan du setja desse tinga i gjenbrukskonteinaren. Knarvik Industri og Miljø hentar salgbare ting til Gjenbruksbutikken på Knarvik.

Reglar for gjenvinningsstasjonane


Er du næringskunde? Ta kontakt med ein bedriftsrådgjevar.Kart over Manger, Radøy