NGIR

Du er her: Hushald Gebyr for hushald

Renovasjonsgebyr

Gebyret dekkjer

  • Henting/tømming av avfall frå hushald.
  • Fri levering av grovavfall ved NGIR sine gjenvinningsstasjonar.
  • Vår- og haustrydding hjå dei som bur langt frå ein gjenvinningsstasjon.
  • Henting av farleg avfall hjå dei som bur lagt frå ein gjenvinningsstasjon.

Skjema:   Endring av renovasjon                                           
  Søknadsskjema for fritak av ordinær renovasjon (Nb: Sjå side 2 for retningslinjer)

 

Renovasjonsgebyret

Renovasjonsgebyr Rabatt/tillegg* u/heimekompostering m/heimekompostering
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter

Rabatt kr 400

Kr 3 050 Kr 2 550
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter Utgangspunkt Kr 3 450 Kr 2 950
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter Tillegg kr 400 Kr 3 850 Kr 3 350
Hytterenovasjon   Kr 1 725  

Alle prisane en inkl. mva.

* Merk at dei ulike rabattordningane og tilleggstenestene som er lista opp nedanfor er inkludert eller trekt frå i dei ulike ordningane.


Differensierte renovasjonsgebyr gjer at gebyret kan variera etter kva avtale om rabattordningar eller tilleggstenester som er inngått:

Dette påverkar renovasjonsgebyret:  
Sjeldan henting av restavfall (kvar 4. veke) Kr 400 i rabatt 
Heimekompostering (lån av binge er gratis) Kr 500 i rabatt
Større dunk for restavfall (240 l) Kr 400 ekstra

Alle prisane er inkl. mva.